Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 01
Ey zahit şaraba eyle ihtiram

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 02
Kâinatın aynasıyım – 1

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 03
Kâinatın aynasıyım – 2

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 04
Can ellerinden gelmişem, fâni mekânı neylerem

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 05
Gel derviş gel hele yabana gitme

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 06
Haydar Haydar – 1

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 07
Haydar Haydar – 2

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 08
Ene’l-Hak dedik de çekildik dara

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 09
İlim ilim bilmektir

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 10
Zühd-ü riya ile olan ibadet

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 11
Ey zahid sen bizi sanma günahkar

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 12
Bir zaman efsane yeldim cihanda

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 13
Huyumuz bizim | İdris terziliği icat etmeden

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 14
Şarab-ı ledünden içelden beri

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 15
Dermân arardım derdime derdim bana dermân imiş

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 16
Urfa Semahı

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 17
İnsan olmaya geldim

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 18
Aldanma ey sofu gel bize bize

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 19
Bir nefesçik söyleyeyim

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 20
Akıl gel beri gel beri

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 21
Ben dervişim dersin dava kılarsın

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın

Bir Dilde Bin Kelâm 1 | 22
Tövbeye gel tövbeye

Metin Bobaroğlu, Mansur Yalçın