Metin Bobaroğlu 1951 yılında Trabzon’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu. Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın kurucu üyesidir. 1996 ile 2001 yılları arasında aynı vakfın başkanlığını yürüttü. 1974’ten itibaren yaptığı toplantılara ek olarak, Anadolu Aydınlanma Vakfı’nın çeşitli kültür merkezlerinde düzenlediği halka açık felsefe toplantılarında konuşmalarını sürdürdü.

Bu toplantıların ürünü olan Us Düşün ve Ötesi adlı derginin yayınlanmasında öncülük etti. Bu dergide yayınlanan yazılarının bir araya getirildiği Aydınlanma Sorunu ve Değerler ile Kadıköy Kültür Sanat Merkezi’nde yaptığı konuşmaların kayıtlarından derlenen Bâtınî Gelenek Hermetik ve Sanskrit Öğretiler adlı kitapları 2002 yılında yayınlandı.

Metin Bobaroğlu, 1997-2002 yılları arasında M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi’nde “Simge-Sanat-Felsefe” başlığı altında çeşitli kavramların tartışıldığı seminerler verdi. 2004’te Bilgi Üniversitesi’nde “Kadim Bilgelik: Gnostik Öğretiler ve Tasavvuf” başlığı altında, 2005’te ise yine aynı üniversitede “Bilimsellik ve Mistisizm” adı altında bir dizi seminer verdi.

1999 ve 2002 yılları arasında çeşitli radyolarda “Dinle Ney’den”, “Bir Dilde Bin Kelâm” ve “Kuş Dili” başlıklı radyo programlarını hazırladı. 2009 yılında “Aşure” adlı 20 bölümlük sohbet programı bir televizyon kanalında yayınlandı.

Metin Bobaroğlu’nun on beş yılı aşkın bir zamana yayılan yazıları, konuşma kayıtlarından derlemeler ve kendisi ile yapılan söyleşilerden oluşan Simgesel Düşünme adlı kitabı 2012 yılında, Aydınlanma Sorunu ve Değerler adlı kitabının genişletilmiş ve gözden geçirilmiş 2. baskısı ise 2014 yılında Anadolu Aydınlanma Vakfı Yayınları tarafından yayınlandı. Aynı kitapların yeni ve gözden geçirilmiş baskıları ile daha önce yayınlanmamış olan diğer kitapları Destek Yayınları tarafından yayınlanarak okurlarla buluşmaya devam etmektedir.

Metin Bobaroğlu, İstanbul’da her yıl Şubat ayında düzenlenen “360 Dereceden Aşk” adlı kültür, sanat ve yaşam festivaline 2016-2022 yılları arasında birçok kez konuşmacı olarak katıldı. Ayrıca, Radyo Cazkolik’te yayınlanan “Jazz, Müzik ve Kadın” adlı radyo programında 2017-2020 yılları arasında ‘Tasavvuf ve Caz’ başlıklı sohbetleriyle yer aldı. Halen Anadolu Aydınlanma Vakfı seminerlerine, Çilingir Sofrası adlı YouTube kanalındaki “Çilingir Sofrası Sohbetleri”ne, ayrıca çeşitli online platformlar ile radyo ve televizyon kanallarındaki felsefe çalışmaları ve konuşmalarına devam etmektedir.