Tasavvuf ve Caz

Tasavvuf ve Caz – 1
Metin Bobaroğlu, Ercan Özaksoy, İsmet Yazıcı

Leyla Diana bu hafta “Jazz, Müzik ve Kadın” programında 6. yaşını Anadolu Aydınlanma Vakfı kurucusu Metin Bobaroğlu`nun sohbeti, Ercan Özaksoy`un müzikleri ve İsmet Yazıcı`nın desteği ve eşliğiyle birlikte kutluyor. 

Müzikler: 01 / C Minor Sonat 02 / To Dede (Söz: Neyzen Tevfik, Vokal: Yaşar Günaçgün) 03 / Leyla

Radyo Cazkolik / 08 Mart 2017, Perşembe

Tasavvuf ve Caz – 2
Metin Bobaroğlu, Ercan Özaksoy, İsmet Yazıcı

Leyla Diana bu hafta “Jazz, Müzik ve Kadın” programında Anadolu Aydınlanma Vakfı kurucusu sayın Metin BobaroğluErcan Özaksoy ve İsmet Yazıcı ile yeniden buluştu. Sayın Bobaroğlu`nun sohbetinin konusu bu hafta “Sofralar”. Bu son derece zengin, kültürel ve çok boyutlu konu tek programda tamamlanamayacağı için gelecek program da devam edecek ve bir sonraki programın konusu ise “Zekeriya Sofrası, Meryem, İsa ve İsa`nın Son Yemeği”.

Radyo Cazkolik / 12 Nisan 2018, Perşembe

Tasavvuf ve Caz – 3
Metin Bobaroğlu, Ercan Özaksoy, İsmet Yazıcı

Leyla Diana Anadolu Aydınlanma Vakfı kurucusu sayın Metin BobaroğluErcan Özaksoy ve İsmet Yazıcı ile geçen hafta yarım kalan “Sofralar” konusuna devam ediyorlar. İkinci bölümde Sayın Bobaroğlu bize Meryem, İsa sofraları, İsa`nın son akşam yemeği ve Maide sofrasını anlatıyor.

Radyo Cazkolik / 19 Nisan 2018, Perşembe

Tasavvuf ve Caz – 4
Metin Bobaroğlu, Ercan Özaksoy, İsmet Yazıcı

Leyla Diana Anadolu Aydınlanma Vakfı kurucusu sayın Metin BobaroğluErcan Özaksoy ve İsmet Yazıcı ile Mayıs ayının Tasavvuf ve Caz sohbetinde “Kendine alim değil, arif ol” şiarından yola çıkarak sohbet etmenin tasavvufi kökenini, çağrışımcılığı, kibri ve cehaleti konuşuyorlar.

Radyo Cazkolik / 31 Mayıs 2018, Perşembe

Tasavvuf ve Caz – 5
Metin Bobaroğlu, Ercan Özaksoy, İsmet Yazıcı

Leyla Diana Anadolu Aydınlanma Vakfı kurucusu sayın Metin BobaroğluErcan Özaksoy ve İsmet Yazıcı “Tasavvuf ve Caz” sohbetinde beşinci kez buluştu ve “Aklın Gayesi Nedir?” sohbetinde kendimizi bulma ve özümüze dönmenin tasavvuftaki mânâlarının peşine düşüldü.

Radyo Cazkolik / 02 Ağustos 2018, Perşembe

Tasavvuf ve Caz – 6
Metin Bobaroğlu, Ercan Özaksoy, İsmet Yazıcı

Leyla Diana Anadolu Aydınlanma Vakfı kurucusu sayın Metin BobaroğluErcan Özaksoy ve İsmet Yazıcı ile “Tasavvuf ve Caz” sohbetlerinde altıncı kez bir aradalar. Bu, aynı zamanda yeni sezonun ilk buluşması ve sohbet “Ruh ve Din” ekseninde ilerliyor bu kez. Ayrıca, sonlara doğru peygamberler ve sembolleri de sohbete dahil oldu ki bu konu gelecek sohbette de sürecek.

Radyo Cazkolik / 18 Ekim 2018, Perşembe

Tasavvuf ve Caz – 7
Metin Bobaroğlu, Ercan Özaksoy, İsmet Yazıcı

Leyla Diana Anadolu Aydınlanma Vakfı kurucusu sayın Metin BobaroğluErcan Özaksoy ve İsmet Yazıcı ile “Tasavvuf ve Caz” sohbetlerinde yedinci kez bir aradalar. Yılın ilk tasavvuf ve caz sohbetinde bildiğimizi sandığımız şeyleri daha iyi idrak etme, ilimden uzak kalmadan ruhumuzu, bedenimizi ve zihnimizi temizleme kavramları konuşuluyor.

Radyo Cazkolik / 17 Ocak 2019, Perşembe

Tasavvuf ve Caz – 8
Metin Bobaroğlu, Ercan Özaksoy, İsmet Yazıcı

Leyla Diana Anadolu Aydınlanma Vakfı kurucusu sayın Metin BobaroğluErcan Özaksoy ve İsmet Yazıcı ile “Tasavvuf ve Caz” sohbetlerinde sekizinci kez biraradalar.

Radyo Cazkolik / 28 Mart 2019, Perşembe

Tasavvuf ve Caz – 9
Metin Bobaroğlu, Ercan Özaksoy, İsmet Yazıcı

Leyla Diana Anadolu Aydınlanma Vakfı kurucusu sayın Metin BobaroğluErcan Özaksoy ve İsmet Yazıcı ile “Tasavvuf ve Caz” sohbetlerinde dokuzuncu kez buluştular. Yeni buluşmada Sayın Bobaroğlu Doğu ile Batı kavramlarını Goethe üzerinden ele alıyor. Doğu`nun ve Batı`nın birbiriyle kaynaşma isteği ve her iki alemin birbirinden faydalanacağı şeyler ve kendilerine katabilecekleri şiirler ve düşünürlerin sözleriyle ele alındı. Bu program bir sonrakinin girizgâhı olacak ve Metin Bobaroğlu hocamızın engin bilgisiyle aydınlandık.

Radyo Cazkolik / 29 Ağustos 2019, Perşembe

Tasavvuf ve Caz – 10
Metin Bobaroğlu, Ercan Özaksoy, İsmet Yazıcı

Leyla Diana Anadolu Aydınlanma Vakfı kurucusu sayın Metin BobaroğluErcan Özaksoy ve İsmet Yazıcı ile “Tasavvuf ve Caz” sohbetlerinde onuncu kez buluştu. Yeni buluşmada Sayın Bobaroğlu Doğu ile Batı kavramlarını Goethe üzerinden ele almaya geçen program kaldığı yerden devam ediyor. Goethe ile Mevlana üzerinden bir karşılaştırma yapan üstâd tasavvuf imgelerinde örtülü söylemlerin anlamını izah ediyor.

Playlist:
1 John Coltrane “Acknowledgment” (A Love Supreme)
2 Mahsa Vahdat & Tord Gustavsen “Zolf Bar Baad” (Wind In Tresses)(Traces of an Old Vinyard)
3 John Scofield “Go Blow” (Meant To Be)

Radyo Cazkolik / 19 Aralık 2019, Perşembe

Leyla Diana ile “Jazz, Müzik ve Kadın” – Metin Bobaroğlu`nun sohbeti, Ercan Özaksoy`un müzikleri ve İsmet Yazıcı`nın desteği ve eşliğiyle..