Ana Sayfa/Einstein’ın Nesnel İlişkinlik Kuramı
Einstein’ın Nesnel İlişkinlik Kuramı2020-11-08T18:43:03+03:00

Einstein’ın Nesnel İlişkinlik Kuramı

Dogmatik Bilimsel Tutum

Categories: Einstein'ın Nesnel İlişkinlik Kuramı, Konuşma Metinleri|Tags: , , , , , , , , , , , , |

 • İpotek Altındaki Akıl
 • Bir Din Olarak Bilim
 • Yaratıcılık Tıkandı, İletişim Çağı “Bilgi”ye Değil “Veri”ye Ulaştığımız Çağ
 • Aydın ile Entelektüel Farkı
 • Beyin de Acıkır
 • Dönemin Fiziği Dönemin Bilinç Biçimlerini Etkiler
 • İlişkinlik Kuramı Aracılığıyla Bilinç Tipimizin Sorgulanması
 • Referans Dizgesi Nedir?
 • Einstein, Freud, Marx
 • Bilincin Yeniden Yapılanmasında Süreç Olgusunu Kavramanın Önemi
 • Eşsüreliliğin Göreliliğini Kavramanın Zorluğu

İpotek Altındaki Akıl

İç süreçlerin anlaşılması, toplumsal yaşamda karşılaştığımız en önemli hususlardan biridir. Günlük yaşamımızda kendimizden bazı şeyleri isteriz: “Keşke şöyle yapmasaydım!” Öyle yapmamak elimizde mi? İstedik de başarabildik mi? Yapabilir miydik? İstemek, […]

Fizikteki Paradigma Değişimini Anlamaksızın Felsefe Yapmak Artık Olanaklı Değildir

Categories: Einstein'ın Nesnel İlişkinlik Kuramı, Konuşma Metinleri|Tags: , , , , , , , , , , |

 • Düşünce Dünyasına Yön Veren Fizik
 • Zaman Nesnenin Dışında Değil Varoluşundadır
 • Hareketsizliğin Olmadığı Yerde Hareket Nasıl Kavranır?
 • En Yüksek Hız Işık Hızıysa Işık Hızının Karesi Nedir?
 • Hareket Eden Nesneden Hareketin Nesne Olarak Görünmesine
 • Uzay, Uzam Değildir

Düşünce Dünyasına Yön Veren Fizik

Einstein rölativite teorisini iki bölümde ileri sürdü: özel rölativite ve genel rölativite. Genel rölativite halen tartışmalıdır, ama genel rölativite olmaksızın, özel alandaki fiziğin rölativite ile ilgili yorumlanması da pek anlam taşımaz. Anlam taşımaması, düşük hızlarda algıladığımız dünyada, Newton mekaniği ile yetinebilecek, işlerimizi onunla görebilecek kadar fizik bilgisine sahip olmamızdan kaynaklanır; […]

Bilincin Bilinçli Kullanılmasının Önündeki Önemli Engel: Bilim Dini

Categories: Einstein'ın Nesnel İlişkinlik Kuramı, Konuşma Metinleri|Tags: , , , , , , , , , , , , |

 • Fizik Teorilerinden Hareketle Felsefe Yapmak
 • Bilimde Kesinlik Var mıdır?
 • Aydınlanma Toplumdan Bireye Doğru Bir Akış mıdır?
 • Bilinci Örgütleyen Alışkanlıkların Değiştirilmesi
 • Bilimsel Din Dogmasıyla Yüzleşmek
 • İnan ile İnanç Farkı
 • Hegel’in Çözüme Kavuşturduğu Düşünce Çıkmazı
 • Kullanımlarındaki Farklar Temelinde Bazı Akıl Tipleri
 • Bilincin Tasarımsal Kullanımı Aklın Kullanımı Değildir

Fizik Teorilerinden Hareketle Felsefe Yapmak

Eşsüreliliğin göreliliğini, uzunluğun kısalmasını, kütlenin hız ile artmasını, doğadaki olası en büyük hızı, kütle ve enerjinin eşdeğerliliğini konuşacağız. Bunlar, öznel ilişkinlik kuramının –Newton fiziğinden ayrım olarak– en önemli farklılıkları getiren; var olanı anlamamızı, değerlendirmemizi etkileyerek bilincimizi kullanma […]

Bilimsel Paradigmayı Değiştiren İlişkinlik Kuramı Anlaşılmadan “Aydınlanma” Olanaklı mıdır?

Categories: Einstein'ın Nesnel İlişkinlik Kuramı, Konuşma Metinleri|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

 • Değişen Çağ ile Kavram İçerikleri de Yenilenir
 • Kant’ın Fenomen ve Numen Ayrımının İrdelenmesi
 • Doğu Başladı Bitirmedi; Batı Ağır Fakat Sağlam İlerledi
 • İlişkisiz Olan Tanımsızdır
 • Nesnel İlişkinlik Kuramı Çağımızın En Devrimci Kuramıdır
 • Bu Kavrayışla Kant’ın Fenomen Olgusuna Yeniden Bakış
 • Hegel, Çıkmazı Nasıl Aştı?
 • Çelişkiden İlişkiye: Relatio, Religare, Relativity
 • Bilmek Bir Şeyin Dönüşümünü Bilmektir
 • Kullandığımız Mantık Yönteminin Güncellenmesi Aydınlanma İçin Zorunludur
 • Hegel’de Doğanın Fiziksel, Kimyasal ve Organik Düzeyde Kavranılması

Değişen Çağ ile Kavram İçerikleri de Yenilenir

Fizik bilimindeki kavramlardan hareketle, fizik zeminini kullanarak, Einstein’ın ilişkinlik kuramının bilincimiz […]

Felsefe Fizikle Çelişirse Ne Olur?

Categories: Einstein'ın Nesnel İlişkinlik Kuramı, Konuşma Metinleri|Tags: , , , , , , , , , , |

 • İrtifa Kaybeden Figür Olarak Aydın
 • Newton Mekaniği Kıskacındaki İnsan
 • Algı Kalıplarımız Değişmeden Günümüz Fiziğini Anlayamayız

İrtifa Kaybeden Figür Olarak Aydın

Var olanla kurduğumuz ilişkileri disipline ettiğimizde; sanat, bilim ve felsefe gibi üç ayrı alan elde ediyoruz. En temel anlamda ve en özgün kavramsallıkla, eğer var olan nesne, olay, olgular ile özne arasında “imge” aracılığıyla bir ilişki kuruyorsak, buna sanat diyoruz. Bunu, ayırt edici özellik olarak söylüyoruz. Yoksa imge, bilimsel anlamında, felsefede çok mühimdir ve onun örgütlenmesi, ortaya çıkartılması, konulması, geliştirilmesi için belki de vazgeçilmez bir ögedir. Ancak ayırt edici nitelik olarak sanatı daha […]

Günümüzde Fiziksiz Felsefe ya da Felsefesiz Fizik Yapmak Olanaklı Değildir

Categories: Einstein'ın Nesnel İlişkinlik Kuramı, Konuşma Metinleri|Tags: , , , , , , , , , , , , , |

 • “Boşluk Nedir?” Sorusunu Sormanın Olanaksızlığı
 • Bilmediğimizi, Düşünemediğimizi İdrak Etmek
 • Aşkın Tanrı Akledilemeyen Tanrı mı?
 • Felsefenin Konuları ile Kendine Konu Edindikleri Arasındaki Fark
 • Fiziksel Dayanağı Olmayan Bir Evren İçin Esîr Maddesi Yaratmanın Zorunluluğu
 • Karşıtı Tarafından Belirlenmek
 • Duyumlarımıza Bağlı Referans Sistemi Bilgi Üretmek İçin Yeterli midir?
 • Soyutlamanın Yapılamadığı Düşüncede Aşkın Tanrı Var Olmaz

“Boşluk Nedir?” Sorusunu Sormanın Olanaksızlığı

Newton’un fiziğini, yasalarını tartışmaya açan iki husus, ışık problemi ve hızdır. Işık boşlukta nasıl yayılır? Önce boşluğu düşünelim. Boşluk nasıl bir şey? Nasıl bir şey değil de, nasıl bir şey-siz? Işık ne […]

İlişkinlik Kuramını Kavramanın Olanaksızlığa Yakın Zorluğu

Categories: Einstein'ın Nesnel İlişkinlik Kuramı, Konuşma Metinleri|Tags: , , , , , , , , , , |

 • Tardiyonlar, Luksonlar ve Ötesi
 • Sıçrama Uzayı
 • Kuramın Altı Temel Noktası
 • Sıçrama Uzayını Tasarlamak
 • İstisnasız Her Şey Hareket Ediyor!
 • E=mc2 ile Felsefe Yapmak
 • Işık Hızından Daha mı Hızlı?
 • Sistemsiz Kavram Tanımlı Değildir
 • Rasyonel Zaman Reel Zaman Haline Geldi
 • Eşitlik Yerine Denklik Denilmeli
 • Sezgisel İmgeleme Gereksinim Var

Tardiyonlar, Luksonlar ve Ötesi

Einstein’ın kuramı, luksonların (ışıma paketçikleri, kuantalar) var olabilmek için ışık hızında olmaları gerektiğini vurgulayan bir kavramsallık içerir. Luksonların, var olabilmek için, ışık hızında hareket etmeleri gerektiğini vurgulaması açısından önem taşır. O hızda olmadıkları sürece bu parçacıklar […]